ความเป็นมาของ
บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง  

 

 

 

 

บริษัทสหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี พุทธศักราช 2548  ได้ดำเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประเภทงานบ้านพักอาศัย  Convent, Precast, Tunnel Form อาคารและงานสาธารณูปโภค ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยประสบการณ์ด้านก่อสร้างที่ยาวนานและมากไปด้วยประสบการณ์ในการทำงาน 

ทั้งนี้ เรายังมีบริษัท สหทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เราทั้ง 2 บริษัทฯ มั่นใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้บริการงานก่อสร้าง ด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อลูกค้าทุกท่านอย่างดีเยียมที่สุด   

  

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
ก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ใช้ นวัตกรรมก่อสร้างที่สามารถควบคุมเวลาและมีคุณภาพที่ดีเพื่อเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของลูกค้า


พันธกิจ (Mission)

  • ทำงานอย่างรวดเร็วและส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด
  • ส่งมอบงานที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  • คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมก่อสร้างด้วยระบบก่อสร้างสำเร็จรูปเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมนำศักยภาพที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ