โครงการระหว่างดำเนินการ

 
 
 อาคารที่พักอาศัยแฟลต 3 ชั้น
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี
 
 อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
         
 
 
 อาคารอนกรึตเสริมเหล็ก 2 ชั้นศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดชุมพร
 
 อาคารเรียนแบบพิเศษ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
         
 
   
 อาคารใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
กรมการขนส่งทางบก
 
 อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูผู้พิการ
โรงพยาบาลท่าแซะ
 
 สะพานในโครงการบ้านพฤกษา พระราม 2
         
 
 
 Pleno ชัยพฤกษ์
เอพี ไทยแลนด์ บมจ.
 
 Pleno ดอนเมือง-สรงประภา
เอพี ไทยแลนด์ บมจ.
 
  Pleno รามอินทรา
เอพี ไทยแลนด์ บมจ.
         
         
   
   
 
รงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ซอยพัฒนาการ 20