ตำแหน่งงาน

ลักษณะงาน

รายละเอียด

 

วิศวกรควบคุมงาน
(Site engineer)

  • ประจำหน้างาน ไซต์งาน ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
  • ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด (Inspector)
  • ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมา
  • ผ่านงานควบคุมอาคารราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัครงาน
สมัครงานทางไปรษณีย์
สมัครงานทางอีเมล
สมัครด้วยตนเอง


 

 จป.วิชาชีพ

  • ยื่นเอกสารส่งทางราชการ
  • ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง
  • อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง

 หัวหน้าช่างก่อสร้าง 
(Head Man)

ควบคุมการก่อสร้าง

 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (FM) โครงการบางนา

ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร งานอาคารราชการ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป (Precast)