วิศวกรควบคุมงาน (Site engineer)
ลักษณะงาน:
 • ประจำหน้างาน ไซต์งาน ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด (Inspector)
 • ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมา
 • ผ่านงานควบคุมอาคารราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา: 2
เงินเดือน: 20,000+
สวัสดิการ:
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัส


  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. วุฒิ วศบ. โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ออกแบบและทำรายการคำนวนโครงสร้างได้
  3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
  4. เพศ ชาย - หญิง
สถานที่ปฏิบัติงาน:  กทม. และปริมณฑล