จป.วิชาชีพ

ลักษณะงาน

 • ยื่นเอกสารส่งทางราชการ
 • ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง
 • อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง

  อัตรา: 1
  เงินเดือน:
  ตามความสามารถและประสบการณ์

  สวัสดิการ:
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย
 • อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบอบรมครบตามกฎหมายกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ถ้าเคยผ่านงานด้านบริษัทก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ