เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (FM) โครงการบางนา
ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร งานอาคารราชการ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป (Precast)
 
อัตรา: หลายอัตรา
เงินเดือน:  15,000 +
 
สวัสดิการ:
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัส


  คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • ระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง โยธา
 • อายุ 21-30 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีมนุษยสัมพันธ์สูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ปฏิบัติงาน โซนบางนา
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร