โครงการแล้วเสร็จ

The Palazzo Charunsanitwong-Ratchapruek
(เดอะ พาลาซโซ่ จรัญสนิทวงศ์-ราชพฤกษ์)
เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
โครงการตั้งอยู่ในเขต : ตลิ่งชัน
เนื้อที่โครงการ 17-1-44 ไร่ จำนวน 30 ยูนิต
แบบบ้านที่ 1 MERIT
แบบบ้านที่ 2 GRANDEUR
โครงการเริ่มก่อสร้าง ปี 2557
แล้วเสร็จทั้งโครงการ ปลายปี 2558