ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ