โครงการแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ : สโมสร pleno รามอินทรา

ที่ตั้งโครงการ : ถนนซอยกาญจนาภิเษก 6/1, แขวงท่าแร้ง, เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของโครงการ : เอพี ไทยแลนด์ บมจ.