อาคารที่พักอาศัยแฟลต 3 ชั้น แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี